Een duidelijke, concrete datastrategie zorgt ervoor dat jouw data effectief worden beheerd, het gebruik ervan wordt afgestemd op de doelstellingen van de organisatie en dat ze optimaal worden benut. Maar hoe ontwikkel je een datastrategie die aansluit bij de behoefte van jouw organisatie?

The value of a data strategy

Een goed gedefinieerde datastrategie helpt je om beter geïnformeerde beslissingen te nemen, innovatie te stimuleren en een concurrentievoordeel te behalen in het datagestuurde landschap. Een datastrategie ontwikkelen helpt jou om alle data initiatieven te toetsen aan de haalbaarheid en toegevoegde waarde voor jouw organisatie, en verschillende initiatieven ten opzichte van elkaar te kunnen
beoordelen op hun verwachte rendement en impact.

Develop a vision for data

Een datastrategie schetst de langetermijnvisie en -doelen van jouw organisatie voor datamanagement en -gebruik. Het biedt een routekaart voor de manier waarop de organisatie van plan is data te verwerven, op te slaan, te analyseren en te gebruiken om haar doelstellingen te ondersteunen. Een uitgebreide datastrategie houdt rekening met aspecten zoals data-architectuur, data-integratie, data-analyse en datagestuurde besluitvorming.

Gain insight into the value of data

Begrip voor welke potentiële inzichten, kansen en concurrentievoordelen jouw organisatie uit data kunnen afleiden. Wanneer je in staat bent de waarde van verschillende soorten data te beoordelen kan je data-initiatieven en de bijbehorende investeringen beter prioriteren op basis van de waarde die ze voor jouw organisatie vertegenwoordigen.

Define data principles

Dataprincipes helpen de datacultuur van de organisatie vorm te geven en bieden een kader voor besluitvorming. Voorbeelden van dataprincipes zijn datakwaliteit, dataprivacy, datagovernance en datatransparantie.

Develop data policies and data management

Databeleid en -beheer hebben betrekking op zaken als databeheer, databeveiliging, het delen van en de toegang tot data. Een effectief databeleid zorgt voor naleving van relevante regelgeving, bevordert verantwoordelijke praktijken op het gebied van databeheer en legt verantwoording af voor de omgang met data.

Want to know more?

Wil je data inzetten om het beste resultaat te behalen en slagvaardiger te worden? Dan moet werken met data voor iedereen toegankelijk zijn. Als je hier meer over wil weten, download dan ons whitepaper ‘Datagedreven werken: van onderbuik naar onderbouwd’. Vul onderstaand formulier in en ontvang deze gratis. Wil je weten hoe wij je kunnen helpen met het opzetten van een datastrategie, neem dan contact met ons op via info@theinformationlab.nl of telefoon 020 261 4741.

datagedreven werken banner