Een duidelijke, concrete datastrategie zorgt ervoor dat jouw data effectief worden beheerd, het gebruik
ervan wordt afgestemd op de doelstellingen van de organisatie en dat ze optimaal worden benut.
Maar hoe ontwikkel je een datastrategie die aansluit bij de behoefte van jouw organisatie?

De waarde van een datastrategie

Een goed gedefinieerde datastrategie helpt je om beter geïnformeerde beslissingen te nemen,
innovatie te stimuleren en een concurrentievoordeel te behalen in het datagestuurde landschap. Een
datastrategie ontwikkelen helpt jou om alle data initiatieven te toetsen aan de haalbaarheid en toegevoegde
waarde voor jouw organisatie, en verschillende initiatieven ten opzichte van elkaar te kunnen
beoordelen op hun verwachte rendement en impact.

Ontwikkel een visie op data

Een datastrategie schetst de langetermijnvisie en -doelen van jouw organisatie voor datamanagement
en -gebruik. Het biedt een routekaart voor de manier waarop de organisatie van plan is data te
verwerven, op te slaan, te analyseren en te gebruiken om haar doelstellingen te ondersteunen. Een
uitgebreide datastrategie houdt rekening met aspecten zoals data-architectuur, data-integratie, data-
analyse en datagestuurde besluitvorming.

Krijg inzicht in de waarde van data

Begrip voor welke potentiële inzichten, kansen en concurrentievoordelen jouw organisatie uit data
kunnen afleiden. Wanneer je in staat bent de waarde van verschillende soorten data te beoordelen
kan je data-initiatieven en de bijbehorende investeringen beter prioriteren op basis van de waarde die
ze voor jouw organisatie vertegenwoordigen.

Bepaal dataprincipes

Dataprincipes helpen de datacultuur van de organisatie vorm te geven en bieden een kader voor
besluitvorming. Voorbeelden van dataprincipes zijn datakwaliteit, dataprivacy, datagovernance en
datatransparantie.

Ontwikkel databeleid en databeheer

Databeleid en -beheer hebben betrekking op zaken als databeheer, databeveiliging, het delen van en
de toegang tot data. Een effectief databeleid zorgt voor naleving van relevante regelgeving, bevordert
verantwoordelijke praktijken op het gebied van databeheer en legt verantwoording af voor de omgang
met data.

Meer weten?

Wil je data inzetten om het beste resultaat te behalen en slagvaardiger te worden? Dan moet werken
met data voor iedereen toegankelijk zijn. Als je hier meer over wil weten, download dan ons
whitepaper ‘Datagedreven werken: van onderbuik naar onderbouwd’. Vul onderstaand formulier in en ontvang deze gratis. 

Wil je weten hoe wij je kunnen helpen met het opzetten van een datastrategie, neem dan contact met ons op via info@theinformationlab.nl of telefoon 020 261 4741.

datagedreven werken banner