Datagedreven werken begint met ambitie. Ambitie die voortkomt uit de wens of noodzaak om dingen in jouw organisatie anders of beter te gaan doen. Bijvoorbeeld omdat je je wil onderscheiden van je concurrenten. Of omdat je vaker goed onderbouwde beslissingen wil nemen in plaats van te vertrouwen op het ‘onderbuikgevoel’. Maar wat je ook wil bereiken: hoe vertaal je die ambitie naar een concrete oplossing?

Ontwikkel een datastrategie

Een goed gedefinieerde datastrategie helpt je om beter geïnformeerde beslissingen te nemen, innovatie te stimuleren en een concurrentievoordeel te behalen in het datagestuurde landschap. Een datastrategie schetst de langetermijnvisie en -doelen van jouw organisatie voor datamanagement en – gebruik. Het biedt een routekaart voor de manier waarop de organisatie van plan is data te verwerven, op te slaan, te analyseren en te gebruiken om haar doelstellingen te ondersteunen.

Ontwikkel een structuur en visie

Bij The Information Lab meten wij het succes van data initiatieven af aan de impact die ze voor onze klanten hebben. Op basis van onze expertise en jarenlange ervaring hebben wij het Data Impact Model ontwikkeld. Dit model laat zien welke stappen je kunt nemen om data beter te benutten. We focussen daarbij op vier belangrijke domeinen: Mens, Proces, Leiderschap en Tools. Binnen elk domein zijn er vier verschillende niveaus van volwassenheid. 

Wanneer je (meer) datagedreven wilt gaan werken dan moet je ervoor zorgen dat jouw Mensen over de juiste skills en mindset beschikken, dat data soepel wordt geïntegreerd in de dagelijkse Processen, dat het werken met data vanuit Leiderschap wordt gestimuleerd en aansluit bij de organisatiedoelstellingen, en dat de juiste Tools, technologieën en data beschikbaar zijn. Wij geven in ons Data Impact Model aan per domein en niveau wat er speelt, en welke acties je moet ondernemen om op het niveau te blijven of om door te kunnen groeien naar volgend niveau. Hiermee biedt het jouw organisatie zowel de structuur als de concrete acties die nodig zijn om jouw data-initiatieven vorm te geven.

Waar sta je nu?

Als je binnen het Data Impact Model naar een hoger niveau wil doorgroeien, zal je eerst moeten bepalen waar je nu staat. Met onze Data Maturity Scan kunnen we de volwassenheid van jouw organisatie meten op de verschillende aspecten van het Data Impact Model. De uitkomsten zetten we af tegen het ambitieniveau, wat inzicht geeft in de stappen die voor jouw organisatie nodig zijn om door te groeien.

Doorbreek de silo’s!

Ongeacht hoe ambitieus je bent en welke koers je kiest voor je datastrategie, is het essentieel om een integrale aanpak te hanteren waarbij alle onderdelen continu samenwerken naar hetzelfde doel. Een simpel voorbeeld illustreert waarom dit van cruciaal belang is: slechte data leidt tot verkeerde beslissingen en kan zelfs leiden tot vertragingen in serverprestaties en het functioneren van dashboards. Datagedreven werken mag niet gezien worden als een eenmalig project, maar eerder als een doorlopend proces dat regelmatige evaluaties vereist.

Maar er is meer nodig dan alleen technische coördinatie. Het is tijd om af te stappen van de traditionele ‘silo’-benadering en in plaats daarvan integraal samen te werken, gericht op de overkoepelende bedrijfsdoelen in plaats van individuele of afdelingsdoelstellingen. Dit betekent dat we moeten breken met de gewoonte om data en kennis binnen afzonderlijke afdelingen te houden. In plaats daarvan moeten we streven naar een cultuur van openheid en samenwerking, waarbij informatie vrij kan stromen tussen verschillende teams en disciplines. Zo kunnen we echt profiteren van de kracht van data en deze inzetten om strategische beslissingen te ondersteunen en de algehele prestaties van het bedrijf te verbeteren.

Meer weten?

Wil je data inzetten om het beste resultaat te behalen en slagvaardiger te worden? Dan moet werken met data voor iedereen toegankelijk zijn. Als je hier meer over wil weten, download dan ons whitepaper ‘Datagedreven werken: van onderbuik naar onderbouwd’. Wil je weten hoe wij je daarbij kunnen helpen, neem dan contact met ons op via info@theinformationlab.nl of telefoon 020 261 4741.

datagedreven werken banner