Bepaal doelen

Strategie

Voordat we aan de slag gaan met een project, bepalen we eerst je belangrijkste doelen, die het verschil maken.

Dit is vaak niet anders dan bij andere projecten. We beschrijven met elkaar de huidige situatie en waar we naartoe willen. Hierbij betrekken we verschillende lagen van de organisatie. Dit zijn geen lange trajecten, want meestal weet je wel in grote lijnen hoe je beslissingen neemt, waar tekortkomingen zijn en waar je naartoe wilt. Wij maken ook geen ellenlange strategie rapporten, want de wereld veranderd snel en daar willen we op blijven inspelen. 

mensen bepalen het succes

Team bepalen

We bepalen wie uit de organisatie worden betrokken bij dit proces.

We willen graag in vroeg stadium het team meenemen in de reis naar data gedreven werken. Betrokkenen zijn meestal klein aantal mensen uit de board/ management, van een of meerdere business afdelingen, ICT, finance en wellicht al BI afdeling. We gaan samen op zoek naar een aantal champions binnen jullie bedrijf, die gaan zorgen voor het verschil. Dit complete team gaat zorgen voor het succes.

regels en richtlijnen

Governance

In deze fase zetten we de grote lijnen uit hoe we gaan werken met elkaar om een data gedreven organisatie te bouwen. Gaan we zoveel mogelijk naar self-service of moeten we centraler werken.

Op basis van deze keuzes gaan we regels en richtlijnen beschrijven. Met bijvoorbeeld een self-service omgeving krijg je een sneller opererende organisatie, maar zul je wel heel duidelijk afspraken moeten maken. We hebben het dan over data- en content governance, waarbij we zo praktisch mogelijk te werk gaan. We moeten kunnen blijven inspelen om de (toekomstige) veranderingen.

Neem contact met ons op

WIJ HELPEN JE GRAAG VERDER