Als je als organisatie (meer) datagedreven wil gaan werken, dan moet je ervoor zorgen dat je de gebruikers daarin meekrijgt. Want ook voor datagedreven werken geldt: zomaar een stuk software neerzetten werkt niet. In dit artikel leggen we uit waar je rekening mee moet houden om draagvlak in jouw organisatie te krijgen en houden.

De gebruiker centraal

We zien nog steeds dat in veel organisaties behoorlijk inside-out wordt gewerkt. De business of IT bedenkt en besluit om nieuwe technologie in te gaan zetten, zonder een duidelijk plan om de individuele gebruikers daarin mee te nemen. Denk aan een CRM-systeem wat belangrijk is voor de hele organisatie, maar wat Sales ervaart als extra administratie. Of stel voor dat je als organisatie de overstap maakt van Apple naar Android telefoons (of andersom), zonder de gebruikers daarin mee te nemen. Dan gaan mensen vrijwel zeker met de hakken in het zand. In alle gevallen geldt: de technologie is niet de beperkende factor, mits je de juiste keuzes maakt.

Adoptie begint met bewustwording

Een software-implementatie die aansluit bij de strategische doelstellingen van de organisatie sluit niet per definitie aan bij de beleving en wensen van de individuele gebruikers. Een succesvol adoptietraject start met communicatie om mensen zich bewust te laten worden dat er iets aankomt. Ze moeten begrijpen waarom deze verandering wordt ingezet: wat zijn het doel en belang voor de organisatie? Vanuit die context zijn ze vaak goed zelf in staat om hun behoefte aan te kunnen geven, en gaan ze eerder participeren dan het proces frustreren. Wanneer je gebruikers hierin meeneemt is de kans groter dat ze ermee gaan werken en is de kans op succes van deze door technologie gedreven verandering veel groter.

Kennis en vaardigheden

Het hebben van de juiste kennis en vaardigheden is cruciaal om effectief gebruik te maken van data. Alle medewerkers moeten beschikken over de nodige data- en analytische vaardigheden die bij hun informatiebehoefte past, en je moet een cultuur van datageletterdheid binnen de organisatie bevorderen. Dat begint met medewerkers de mogelijkheid te bieden om via inspiratiesessies, trainingen en workshops hun kennis en vaardigheden over data te ontwikkelen. Doorlopende kennisopbouw en ondersteuning zorgen ervoor dat werknemers op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de zich snel ontwikkelende datatechnologie en -technieken.

Het juiste datateam

Om een effectief datateam te bouwen moet je mensen met verschillende vaardigheden en expertise samenbrengen. De combinatie van mensen met diepgaande expertise en mensen met een breed inzicht in verschillende domeinen zorgt voor betere samenwerking en efficiënte probleemoplossing in datagerelateerde projecten. Daarom moet je ook bij datagedreven werken al vanaf de uitvraag de juiste key users betrekken. Mensen willen zich gehoord voelen. En key users snappen vaak als geen ander de business logica.

Timing is key

Wanneer je jouw organisatie mee wil nemen in de datagedreven reis die voor je ligt, moet je daar vroeg in het proces mee beginnen. Als je het pas doet bij het begin van de implementatie dan krijg je weerstand. Dan krijg je vragen als ‘waarom moeten we veranderen, is het niet goed wat ik nu doe?’. En wanneer is het ‘klaar’? We zien dat organisaties die datagedreven gaan werken, de lat telkens hoger leggen en steeds geavanceerder gaan werken. Daarin moet je de medewerkers continu meenemen. De adoptie van datagedreven werken is dus geen project, maar een continu veranderproces.

Want to know more?

Wil je data inzetten om het beste resultaat te behalen en slagvaardiger te worden? Dan moet werken met data voor iedereen toegankelijk zijn. Als je hier meer over wil weten, download dan ons whitepaper ‘Datagedreven werken: van onderbuik naar onderbouwd’. Wil je weten hoe wij je daarbij kunnen helpen, neem dan contact met ons op via info@theinformationlab.nl of telefoon 020 261 4741.