Uitdaging

Cordaan wil nog betere kwaliteit van zorg leveren aan haar cliënten, een goede werkgever zijn voor haar medewerkers en financieel gezond blijven. Deze doelen zullen onder andere worden bereikt door het toegankelijk maken en slim benutten van kwalitatief goede data. Dit zal leiden tot meer en betere inzichten voor medewerkers en daarmee tot betere besluiten en prestaties.

Oplossing

De implementatie van een self-service cloud data platform. Ontsluiten, opslaan, modelleren en visualiseren van de data en het opleiden van het BI-team en de gebruikers.

Resultaat

Cordaan is nu in staat om gebaseerd op nauwkeurige en betrouwbare gegevens, geïnformeerde beslissingen te nemen, wat bijdraagt aan goed werkgeverschap en kwalitatief goede zorg.

Cordaan

Industrie:

 

Zorg

 

Diensten:

 

Digitale transformatie
Cloud Data platform
Consultancy
Detachering
Training

 

 

Technologie:

 

Snowflake
Fivetran
Tableau
dbt

De visie van Cordaan

Om alle huidige en toekomstige ontwikkelingen het hoofd te bieden, heeft Cordaan de wens om te groeien naar een meer data-gedreven organisatie. Cordaan is ervan overtuigd dat organisaties die beslissingen nemen op basis van feiten en cijfers, goed in staat zijn om een brug te slaan tussen de behoefte van de cliënt en de dienstverlening van de organisatie zelf. Het slim benutten van kwalitatief goede data leidt tot meer en betere inzichten en daarmee tot betere besluiten en prestaties.

Cordaan wil data & analytics inzetten om niet alleen uit te kunnen leggen wat er is gebeurd, maar ook om uitkomsten te kunnen voorspellen. Het inzicht dat verkregen wordt uit de analyses gaat gebruikt worden om acties uit te zetten en op tijd bij te kunnen sturen. Zo kan Cordaan betere kwaliteit van zorg leveren aan hun cliënten, een goede werkgever zijn voor haar medewerkers en financieel gezond blijven.

Het is belangrijk dat medewerkers zelf invloed hebben op hoe informatie weergegeven wordt. Dit is één van de redenen geweest om voor een self-service oplossing te gaan die makkelijk is in gebruik.

De weg naar nieuwe inzichten

Om de eerste stappen te kunnen zetten richting het datagedreven werken zijn een aantal uitdagingen aangepakt. Dit waren onder andere:

  • Inefficiënte en tijdrovende dataverwerking en analyse
  • Beperkte zichtbaarheid en toegang tot data voor medewerkers
  • Moeilijkheid bij het integreren en beheren van data uit meerdere bronnen

Na een uitgebreide inventarisatie en een proof of concept, bleek voor Cordaan de best passende oplossing een self-service cloud data platform bestaande uit Fivetran (data integratie), Snowflake (data cloud platform), DBT (data modelleren) en Tableau (data visualisatie) te zijn. The Information Lab werkte nauw samen met Cordaan’s IT- en business teams om hun specifieke eisen te begrijpen en de oplossing daarop af te stemmen.

Door te kiezen voor low-code / no-code en daarmee voor iedereen eenvoudig te gebruiken tooling, maakt dat het meenemen van de organisatie om nieuwe inzichten te verkrijgen een stuk makkelijker is. Door de verschillende typen gebruikers binnen de organisatie te enthousiasmeren, informeren en te trainen, wordt de adoptie van het gebruiken van data gestimuleerd. Hier zal in de komende periode nog meer aandacht aan worden besteed.

Met het nieuwe self-service cloud data platform, dat we samen met The Information Lab hebben neergezet en ingericht, wordt alle informatie op één centrale plek, veilig en gemakkelijk aangeboden aan de organisatie.

Betere besluitvorming door data-analyse

Met het nieuwe self-service cloud data platform, dat we samen met The Information Lab hebben opgezet, wordt alle informatie op één centrale plek, veilig en gemakkelijk aangeboden aan de organisatie. Vanzelfsprekend is er geregeld dat gebruikers alleen die gegevens te zien krijgen wat mag en voor hen relevant is. Met de ondersteuning van het Cordaan BI team wordt de organisatie verder geholpen in de zoektocht naar nieuwe inzichten.

Het platform zal gaan zorgen voor verbeterde efficiency in de verwerking en analyse van gegevens, waardoor medewerkers meer tijd hebben om zich te concentreren op hun primaire taken. Daarnaast biedt het platform verbeterde zichtbaarheid en toegang tot gegevens voor medewerkers, wat resulteert in nauwkeurige rapportage en besluitvorming op basis van betrouwbare gegevens.

What’s next?

Het analyseren van data en het daarmee verkrijgen van inzichten die impact hebben op de dagelijkse operatie is van groot belang voor Cordaan. Het biedt haar de mogelijkheid om beslissingen te nemen en te sturen waar nodig. Op de langere termijn zullen ook tactische en strategische inzichten aan bod komen. Niet eerder gebruikte (externe) data zal dan worden ingezet om vragen rondom bijvoorbeeld arbeidsefficiency, huisvesting en personele ontwikkeling te kunnen beantwoorden.

Over Cordaan

Als één van de grootste zorgorganisaties van Amsterdam wil Cordaan verantwoordelijkheid nemen voor de ontwikkeling van de langdurige zorg in de stad. Cordaan biedt aan meer dan 20.000 mensen zorg vanuit 120 locaties in Amsterdam, Diemen, Huizen en Nieuw-Vennep. Dat doet ze met bijna 6.000 medewerkers en ruim 2.500 vrijwilligers. Maar ook in samenwerking met mantelzorgers en andere zorg professionals, onderzoeksinstellingen en vele maatschappelijke organisaties.

Bij Cordaan helpt men iedereen, van jong tot oud, die korte of lange tijd verpleging, verzorging, begeleiding en/of ondersteuning nodig heeft. Als iemand is aangewezen op verzorging en verpleging, een verstandelijke beperking heeft of als met chronische psychische problemen kampt. Wij streven ernaar dat iedereen lang mogelijk zelfstandig kan blijven. Liefst thuis, in hun eigen omgeving. En als dat niet kan, in een omgeving waar men zich veilig voelt.

Over The Information Lab

The Information Lab is een toonaangevend bedrijf in data- en analytics consultancy dat je helpt bij het adopteren en benutten van de kracht van technologie. We helpen je met het stroomlijnen van processen om gegevens te verzamelen en te analyseren, zodat je waardevolle inzichten krijgt om geïnformeerde beslissingen te nemen en betere resultaten te behalen. We omarmen innovatie, adopteren de nieuwste technologieën en implementeren de meest succesvolle data- en analytische oplossingen. We doen dit voor organisaties binnen de gezondheidszorg, financiën, transport en logistiek en andere sectoren. Onze experts hebben kennis en ervaring op het gebied van datastrategie, governance, engineering, visualisatie, agile en low-code oplossingen. Naast hoogwaardig advies en implementatie van data-platforms, biedt The Information Lab trainingen die je helpen beter, slimmer en sneller te werken.

De eenvoud in gebruik van de tooling en het op de juiste manier ontsluiten en verwerken van de data is natuurlijk van belang. Maar belangrijker is het informeren en trainen van de verschillende type gebruikers binnen onze organisatie. The Information Lab heeft ons hierbij geholpen en zal bij het enthousiasmeren van de gebruikers de komende periode betrokken blijven.