Dit is deel twee van het blog over het maken van een blend en scaffold met Tableau Desktop, voor het eerste deel, klik hier.

Het maken van een scaffold (vrij vertaald, een steiger of schavot) kan in de meeste gevallen vrij snel. Terug naar het beschikbare materiaal: er zijn twee bronnen, één met verkoopdata en een ander met klantcontactinformatie.

Blend en scaffold met Tableau Desktop 1
Blend en scaffold met Tableau Desktop 2

Een blend maken

De overlap tussen beide bronnen zit in tijd (de kolom met data) en locatie (de stad waar de winkel staat). In principe maken we een kalenderbestand met in de eerste kolom alle data (datums), omdat we per winkel willen weten wat er gebeurd is moet die waarde of categorie ook voorkomen in het kalenderbestand.

Als Tableau de kolommen met datum niet automatisch koppelt kan dat ook handmatig door op ‘Data’ => ‘Blend relationships’ te klikken (zie onderstaand). Selecteer in het drop-down-menu de primaire bron en onder ‘Secondary data source:’ de secundaire bron. Met ‘Add…’ kunnen koppel-velden toegevoegd worden.

NB Er kan alleen met dimensions gekoppeld worden in een blend.

Vervolgens kunnen de datumvelden die voorkomen handmatig gekoppeld worden zodat de primaire en secundaire bron op elk aanwezig niveau gekoppeld kunnen worden (zie onderstaand). In de data-pane staan achter de dimensions nu rode ketens (verbonden) of grijze ketens (verbinding verbroken). De blauwe cirkel bij een bron geeft aan dat het een primaire bron is. Een oranje cirkel duidt aan dat het een secundaire bron is.

Als we nu een simpele tabel zoals onderstaand maken waarbij in beide bronnen datum en locatie/winkel gekoppeld zijn ziet het eindresultaat er zo uit:

PS Waarom is er een filter op ‘Datum’ toegevoegd? Eigenlijk omdat het kalenderbestand de hele maand augustus en september bevat, terwijl er pas data is vanaf 8 augustus. Dit zou het beeld wat vertekenen, zodoende.

Waarom maken we deze keuzes bij een blend?

Waarom moeten zowel tijd als locatie in het scaffold/kalender-bestand komen te staan? Dit is in Tableau vrij snel te tonen door het symbool voor ‘link’ (een keten) te klikken, dit symbool ziet er zo uit:

Eerst zetten we de link op ‘datum’ uit bij de secundaire bron klantcontact :

De dimensie/categorie datum of tijd wordt genegeerd en alle berichten per ‘Week of Datum’ worden bij elkaar opgeteld. Er wordt alleen onderscheid gemaakt tussen de locaties of winkels.

Bij het uitzetten of ontketenen van ‘locatie’ gebeurt het volgende:

Hier wordt wel gekeken naar de winkel, maar worden alle klachten per week bij elkaar geteld.

Kortom, dit is dus de manier waarop zonder extra programma’s een blend met een scaffold gemaakt kan worden.

Uiteraard zijn er ook oplossingen te bedenken waarbij geen csv- of excel-bestandje nodig is. Een scaffold-bestand kan ook buiten Tableau gemaakt worden met bijvoorbeeld Alteryx (link) of Tableau Prep (link).