In een eerdere blog heb ik uitgelegd hoe je berekeningen als year-to-date (YTD) kunt maken via DAX. Maar wat als je iedere maand het totaal van bijvoorbeeld de laatste drie maanden wilt weten? In deze blog leg ik je uit hoe je cumulatieve waarden berekend in Power BI via de DATESINPERIOD functie.

Beginsituatie

We beginnen met een simpele tabel. In de onderstaande tabel zie je de omzet die behaald is in iedere maand.

Tabel zonder cumulatieve waarden

DAX formule

Hieronder kun je de formule vinden welke ik gebruik om in iedere maand de sales van de afgelopen drie maanden te berekenen.

DAX formule

Ik begin met het maken van de variable DATES. In deze variabele moet de volledige set met datums van de afgelopen drie maanden komen te staan. Dit kan je bereiken door de DATESINPERIOD formule te gebruiken. Deze formule heeft vier parameters:

DAX syntax van DATESINPERIOD

De eerste parameter is een verwijzing naar de kolom welke al je datums bevat in je datamodel. In dit geval is dat ‘Date'[Date].

De tweede parameter is de startdatum van de set met datums die je wilt maken. Voor deze berekening is dat de laatste datum in de huidige filter context.

In de derde parameter geef je aan hoeveel intervals je voor óf achteruit wilt. Voor deze berekening is dat -3. We willen namelijk vanaf de laatste datum gezien een bereik van drie maanden krijgen.

Dit geeft gelijk de laatste parameter weg, met wat voor soort interval moet er gewerkt worden: “Month”.

Als het goed is zal de variable nu in iedere filter context een bereik van de laatste drie maanden bevatten.
Vervolgens bereken ik via de CALCULATE functie, waarmee ik de huidige filtercontext zal overrulen, wat de omzet is voor het bereik wat zich in variable DATES bevind.

Eindsituatie

Het toevoegen van de nieuwe berekening aan de tabel geeft de onderstaande situatie. Voor iedere maand is nu de omzet van de afgelopen drie maanden zichtbaar.

Tabel met cumulatieve waarden

Conclusie

Ik hoop dat deze blog je heeft geholpen een beter begrip te krijgen hoe je DATESINPERIOD kunt gebruiken om de cumulatieve waarden te berekenen van een zelfgekozen tijdsvenster. Mocht je geintereseerd zijn in onze andere blogs dan kun je die hier vinden.