In Tableau kan met de Datepart handmatig de granulariteit of het detailniveau van tijd aangepast worden, maar u kunt ook met Datepart en een parameter verfijnen of inzoomen. Dit is het deel over tijdseenheden aanpassen met een parameter waarin we kijken naar ISO-kwartaal/maand. In het eerste blog en het tweede blog werd het één en ander al toegelicht, hieronder het laatste deel.

Een reden om voor ISO te kiezen in plaats van de Gregoriaanse kalender is het probleem met de eerste en laatste dagen van een maand. Als u bijvoorbeeld rekent met cijfers op weekbasis komt het wel eens voor dat een maand midden in een week begint of eindigt. Nog ingewikkelder wordt het als een jaar midden in een week eindigt of start. Waar horen de cijfers uit die week dan bij? December 2021 of Januari 2022? Om dit soort gepuzzel te voorkomen kan de ISO handiger zijn, aangezien daar alleen naar weken, kwartalen (13 weken) en jaren (maximaal 53 weken) gekeken wordt. (Zie ook dit blog)

Als u toch iets wilt zien dat op maanden lijkt is een 4-4-5 kalender een idee, op de website van Tableau zelf is hier een goede uitleg over te vinden. Om dit te doen dient u eerst een calculated field te maken of – als u blog één en twee gevolgd heeft – een field aan te passen.

Een calculated field maken met een 4-4-5 kalender

Hoe is dat te combineren met “C_Date Label (ISO)”? Hieronder ziet u de berekening/het calculated field:

Een calculated field maken met een 4-4-5 kalender

Toelichting

Een korte toelichting op een aantal onderdelen:

 • DATEPART(“iso-quarter”,[Order Date])*13): DATEPART() maakt van de datum tussen de haakjes een getal of integer. In dit geval kan de uitkomst 1, 2, 3, of 4 zijn. Er zijn immers maar 4 kwartalen. Het deel “*13” heeft te maken met het maximale aantal weken dat in in een kwartaal kan zitten.
 • Het deel dat van het bovenstaande afgetrokken wordt , – DATEPART(“iso-week”,[Order Date]), is het weeknummer als getal.
 • Het daaropvolgende deel, >8 THEN “1”, is nodig om na te gaan in welk derde deel van het kwartaal de week thuishoort. Als u een kwartaal in drieën deelt komt dat ongeveer overeen met een ‘maand’;
 • Als voorbeeld: stel dat de tweede volle week van mei 2022 (week 19) weergegeven moet worden:
  • DATEPART(“iso-quarter”,[Order Date])*13) = Kwartaal is 2, vermenigvuldigd met 13 is 26;
  • DATEPART(“iso-week”,[Order Date]) = minus het weeknummer als getal, dus 26-19 = 7;
  • 7 is meer dan 4 maar minder dan 8, het IF-statement geeft dus ‘2’ terug. Dit komt enigszins overeen met de maand mei, dat is immers de tweede maand in het tweede kwartaal. Het bloksysteem 4-4-5 klopt hierbij ook;
  • Het eindresultaat is als volgt: “Q2, 2, 2022“.

Vergeet uiteraard niet om de parameter zo aan te passen dat de waarde ‘Quarter in parts’ ook bij de keuzemogelijkheden komt te staan.

Vervang nu in alle worksheets de pil [Order Date] voor [C_Date Label (ISO)], in het dashboard kunt u de parameter toevoegen en het eindresultaat is als volgt:

Nu is het mogelijk om alle worksheets simultaan aan te passen naar Datepart oftewel tijdseenheden aanpassen met een parameter.

Bronnen

Picture by Jack Hunter (Unsplash, royalty-free) .