Dit blog is een vervolg op twee voorgaande blogs over het maken van een dashboard met de tijdeenheden met informatie onder elkaar. Voor het eerste deel, klik hier, voor het tweede kunt u hier klikken. In dit blog gaat u ontbrekende data zichtbaar maken en assen gelijk stellen met een referentielijn.

In de laatste afbeelding van het vorige (tweede) blog kon u zien dat er twee zaken nog niet helemaal kloppen aan het dashboard (zie onderstaande afbeelding):

  • Er ontbreken staten;
  • De assen voor ‘Sales’ zijn niet gelijk.

1 – Ontbreken data

Dit is een relatief algemene oplossing, simpelweg via Analysis => Table Layout => Show Empty Rows, voor Pennsylvania komt dan een lege rij in beeld.

Herhaal dit voor de andere velden en het beeld wordt nu uniform.

2 – Assen zijn niet gelijk.

Om de assen gelijk te trekken kan in dit geval het snelste gewerkt worden met een referentielijn. Een referentielijn die is gebaseerd op een parameter. Dit heeft als voordeel dat het door de gebruiker zelf ingevuld kan worden.

Allereerst maakt u een parameter, het getal in het voorbeeld (1100) is wat willekeurig.

Klik op het tabblad links in het scherm, uiterst links staat het ‘Data Pane’. Rechts daarvan het ‘Analytics Pane’, klik op het laatste. Selecteer daar ‘Reference Line’ en sleep dit het scherm in.

Selecteer in het pop-up-scherm dat vervolgens verschijnt

Klik op de referentie-lijn met de linkermuisknop en selecteer ‘Edit’. Selecteer als ‘Value’ de parameter die u zojuist heeft aangemaakt. Het label kan uitgezet worden, wat de vorm van de lijn en de opvulling betreft kan naar keuze wat uitgezocht worden.

NB Eventueel kan de vorm van de referentielijn ook met ‘Format’ aangepast worden.

de assen gelijk te trekken

Als u dit in alle onderdelen doorvoert zal het eindresultaat ongeveer zo zijn:

de assen gelijk te trekken

Het is nu gelukt om de assen gelijk te stellen met een referentielijn.

De enige onhandigheid is dat de maximale waarde nu ‘op het oog’ gevonden moet worden, dit zou makkelijker kunnen als de hoogste waarde met koeienletters bovenin beeld zou komen te staan. Meer hierover in het volgende blog dat u hier kunt vinden (link).

Bronnen

Afbeelding afkomstig van de website van The British Library, sectie ‘Psalter with the Hours of the Virgin Mary – July’.