Als u een kleurenpalet wilt wijzigen hoeft dat niet met codering en zo, een kleurenpalet makkelijk en snel aanpassen kan ook. De snelle aanpassing kan met de bestaande kleurenpaletten, als u een echt eigen of origineel kleurenpalet wilt kunt u dit blog lezen van mijn collega Tim Bakker.

In Desktop

Stel u heeft een dimension in de Marks Pane op Colour gezet, maar van de drie kleuren wilt u er één wijzigen. Klik op Colour in de Marks Pane en klik vervolgens op Edit Colours.

Dubbelklik vervolgens op tekst onder ‘Select Data Item‘, als u daarop klikt verschijnt een pop-up. In dit scherm , Colors, kunt u met de hand de kleuren aanpassen.

U kunt dit voor elk onderdeel doen, het resultaat is dan als het onderstaande:

Overigens komt u bij het aanpassen van kleuren van measures meteen in een ‘Colors‘ pop-up terecht. Klik dan net als hierboven op ‘Colours‘ in de Marks Pane en klik op de kleur in het vierkant aan het uiteinde van de kleurenband.

In Web Edit

Ook in de web-omgeving van Tableau Cloud of Tableau Server kunt u op een site met de Web Edit de het kleurenpalet makkelijk en snel aanpassen. Hiervoor heeft u wel de hex-code nodig. Klik net als in het voorgaande voorbeeld in de Marks Pane op Colour en vervolgens op Edit Colurs

Vervolgens verschijnt er een pop-up met daarin de kleurenpaletten, als u klikt op een kleur kunt u de Hex-code aanpassen zoals onderstaand:

Kortom, zowel op Desktop als in de Web Editor kunt u het kleurenpalet makkelijk en snel aanpassen.

PS
Als u de kleur van een Label , de tekst of het getal dat in de view/op het canvas te zien is, wilt aanpassen kan dat ook (Bijvoorbeeld: de tekst/cijfers aan het uiteinde van een staafdiagram). Hierover kunt u meer lezen in dit blog.