Boekendata, deel 2

Hoe breng je een hiërarchie aan als die er niet is? In veel gevallen is een dataset al zo ingedeeld dat duidelijk is welke informatie waaronder hoort te vallen, sub-categorie valt onder categorie, een hoofdproduct als ‘thee’ heeft varianten als ‘Earl Grey’ of ‘Citroenthee’. Zoals in het vorige blog te lezen viel is sommige data onhandig aangeleverd. Gelukkig heeft Tableau een functie: ‘Create Group’.

In de onderstaande afbeelding is boekendata te zien: de ontwikkeling van de prijzen van boeken in een aantal westerse landen met het jaar 2015 als ijkpunt. Dit worksheet is niet erg overzichtelijk met alle 36 landen afzonderlijk. Een hiërarchie met groepen en een filter kunnen een uitkomst zijn.

screenshot Tableau, books and hicp pivoted without hierarchy.

Groepen maken

Om een hiërarchie te maken is een dimension nodig, selecteer ‘Country’ , er verschijnt rechts in de ‘pil’ een driehoek. Door op de driehoek te klikken verschijnt een drop-down-menu, ga naar ‘Create’ en selecteer ‘Group’.

Het onderstaande scherm verschijnt, met ‘Command’ voor de Mac en ‘Ctrl’ voor Microsoft kun je regels/landen selecteren. Klik vervolgens op Group.

De geselecteerde landen zijn bij elkaar geplaatst, nu kun je de groep een passende naam geven.

Als alle losse waarden ingedeeld zijn bij een groep kan er op “OK” geklikt worden, er is nu een dimensie bijgekomen.

Hiërarchie maken

Nu er een groep is kan er een hiërarchie gemaakt worden, door ‘Country’ onder ‘Country (group)’ te slepen ontstaat een hiërarchie met een drill-down optie.

De groep is ook in te zetten als filter, zodat de grafieken snel aangepast kunnen worden naar regio.

Aanvulling

Wat te doen als je een waarde vergeten bent toe te voegen aan een groep? Dat kan gemakkelijk via de lijst die verschijnt als je klikt op “Add to”. Wanneer een waarde niet bij de goede groep staat kan het

De optie ‘Include ‘Other” kan gebruikt worden om alle niet gegroepeerde waarden meteen onder te brengen in een categorie of groep ‘Other’ zodat ze niet meer los staan.

Bron data: https://data.world/makeovermonday/2020w38
Bron informatie: https://www.thedataschool.co.uk/ben-davis/creating-groups-drillable-hierarchies-tableau