Vanochtend was er in het nieuws het bericht dat er geen 53.000 maar 12.000 extra banen waren gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking. Wat bleek sommige mensen waren dubbel geteld, andere personen waren meegeteld die niet voldeden aan de juist definitie.

Door niet éénduidige definities is het getal gerapporteerd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onjuist.
Dit bleek na onderzoek van het onderzoekbureau Capeladvies.
Mensen die tijdelijk uitvielen, of in een andere functie aan de slag gingen, werden geteld als extra banen ipv één baan. Een belangrijk verschil in de interpretatie van de cijfers.

Dit gebeurt vaker, en klinkt misschien herkenbaar. Om dit te voorkomen zijn de afgesproken definities van enorm belang. Het is goed om deze uit te spreken en vast te leggen. Soms klinkt een term en wat het zou moeten betekenen heel éénduidig. Maar blijkt na een gesprek dat niet iedereen er dezelfde definitie op na te houden.

In Tableau zijn er een aantal manieren om de definities van een rapportage vast te leggen. Ik heb twee voorbeelden gemaakt.

Voorbeeld 1

Voorbeeld 1 is het gebruik maken van de Tooltip, tooltips zijn vrije invoervelden. Door een worksheet met een shape toe te voegen aan je dashboard kun je middels een tooltip extra informatie verschaffen. 

Voorbeeld 2

Voorbeeld 2 is het gebruik maken van een hidden sheet. In deze hidden sheet kun je een Text object plaatsen met definities of andere informatie die je kwijt zou willen.

Ik heb een voorbeeld gemaakt op mijn Tableau Public profiel hier.

Je kunt contact met mij opnemen via LinkedIn.
Verdere uitleg of hulp nodig? Kijk op onze trainings pagina en vind de juiste training voor jou. Je kunt mij ook inhuren als consultant!

Tags: