Om een periode te isoleren uit je dataset kun je een filter gebruiken. Je kiest het datumveld, kiest het kwartaal en sleept deze naar filter. Soms wil je dat een veld alleen jouw gekozen periode laat zien, dan maak je gebruik van een calculatie in Tableau Desktop. Dit kan zijn omdat je er verder mee wil rekenen, bijvoorbeeld om zelf je YoY, Year over Year uit te rekenen. Hoe je dit doet leg ik stap voor stap uit.

Een bepaalde periode isoleren in een data set met een calculatie

In onderstaande afbeelding het voorgaande kwartaal Q2 en aangegeven met blauw, zowel voor het huidige jaar 2020 als het voorgaande jaar 2019.

Q2 aangegeven in blauw

Om nu alleen het voorgaande kwartaal te isoleren, gebruik je een calculatie. Je kan uiteraard een andere periode kiezen. De calculatie zal er voor zorgen dat alleen Q2 2020 overblijft, in dit geval het vorige kwartaal.

Vorige kwartaal geisoleerd

‘IF statement’ calculatie

Om de formule te isoleren gebruik je een IF statement; IF bepaalde voorwaarden” THEN “measure” END.

Calculatie om het voorgaande kwartaal te berekenen

Dus, (IF) als mijn datum het vorige kwartaal is, (THEN) geef mij dan de Sales (END). Het laatste stuk is duidelijk, dat is alleen de measure [Sales].

Isoleren voorgaand kwartaal

Het tweede gedeelte ziet er wat ingewikkelder uit, maar komt neer op het volgende. Ik wil graag van mijn datumveld de datum in kwartalen, vandaar de Quarter([Datum]).

Vervolgens wil ik dat niet van alle regels in mijn dataset, maar alleen als het kwartaal gelijk is aan het vorige kwartaal. Als ik alleen het huidige kwartaal had willen zien, dan kies ik = QUARTER(today() )

In dit geval wil ik 1 kwartaal terug gaan, ik kies dus voor de functie dateadd(). Deze is als volgt opgebouwd, eerst de eenheid, in dit geval ‘quarter’, vervolgens hoeveel er opgeteld moet worden. In dit geval gaan we terug, dus -1. Tot slot -1 kwartaal waarvan? Van vandaag, dus today()

Ook is het voor mij belangrijk dat ik niet alle Q2 terug krijg uit mijn dataset, maar alleen van het huidige jaar, daarom kies ik voor YEAR([Datum]) = YEAR(dateadd(‘quarter’,-1,today()))

Dezelfde periode een jaar eerder, YoY, Year over Year

Deze bovenstaande regel is het zelfde opgebouwd als het voorgaande stuk, dit stuk samen zorgt ervoor dat ik alleen mijn voorgaande kwartaal terug krijg. Samen komt dit neer op het volgende:

IF QUARTER([Datum]) = QUARTER(dateadd(‘quarter’,-1,today()))
AND YEAR([Datum]) = YEAR(dateadd(‘quarter’,-1,today()))
THEN [Sales]
END

Sales vorig kwartaal zonder filter

Toepassen calculatie

Nu kun de calculatie gebruiken waarbij je het vorige kwartaal hebt geïsoleerd, zonder gebruik te maken van een filter. In mijn volgende blog lees je hoe je deze calculatie kan inzetten om vervolgens de YoY te berekenen.

Natuurlijk hoop ik dat je iets gehad hebt aan deze blog! Laat je weten of je er iets aan hebt gehad? Je kan mij volgen op Twitter (@MaryseMonen) en Tableau Public, dan volg ik je terug. Meer uitleg of hulp nodig? Neem deel aan onze workshops en trainingen of huur onze consultants in. Tot de volgende keer!