Vorige week hebben we tijdens de laatste webinar in de reeks van data cultuur gesproken over het belang van analytische kennis en een community. Om als organisatie succesvol te zijn met data, moeten gebruikers snappen hoe zij met data om moeten gaan. Dit zorgt voor meer betrokkenheid en toename van data gedreven beslissingen. Hoe ga je ervoor zorgen dat de trainingen op het juiste niveau zijn en geschikt voor de juiste rol in je organisatie? In dit artikel bespreken we drie opties om jouw trainingsplan te ontwikkelen.


Bepaal de focus van je trainingsplan

Elke organisatie is anders, dus hoe kun je dan het beste het trainingsplan inrichten? Dit is een vraag die wij veel krijgen. Met name de grootte van de organisatie kan bepalen hoe je het beste trainingen kunt inrichten. Breng dus als eerste in kaart hoeveel gebruikers er in je organisatie zijn en wie dit zijn. Vervolgens ga je kijken waar de gebruikers zich bevinden. Is dit op één locatie of is dit verspreid over bijvoorbeeld meerdere afdelingen?

Hoe snel moeten de gebruikers aan de slag met de tool? Vaak zijn er doelstellingen op organisatieniveau die worden beïnvloed door het succes en het gebruik van de tool. En het is belangrijk om rekening te houden met de voorkeur van trainingsvorm. Zowel Tableau als Alteryx hebben diverse trainingsvormen zoals klassikaal, online, e-learning etc.

Een trainingsplan kun je opstellen per opleidingsrol, per licentierol of per afdeling. Bepaal dus welke vorm voor jouw organisatie geschikt is. In deze blog bespreken we elke vorm.


Training per opleidingsrol

Wanneer we kijken naar skills per opleidingsrol dan kunnen we in Tableau veel diverse rollen onderverdelen. Data analisten, Community Leaders en Data Stewards zijn belangrijke en veel voorkomende rollen in Tableau. Maar denk ook aan Designers, Consumers en Site Administrators. Elke rol heeft een andere behoefte wanneer het gaat over het opbouwen van analytische kennis. Zo heeft een data analist bijvoorbeeld behoefte aan zeer uitgebreide kennis van de tool en zal zich bezighouden met geavanceerde calculaties. Een Community Leader heeft daarentegen voldoende aan basiskennis van het platform. De focus ligt bij de Community Leader meer op het coördineren van community activiteiten en motiveren van gebruikers.

Redenen om te kiezen voor training per opleidingsrol:

  • Deze vorm van analytische kennis opbouwen is heel geschikt wanneer je een grote organisatie hebt en veel verschillende rollen hebt. Het is mogelijk dat een gebruiker meerdere rollen inneemt, zoals bijvoorbeeld een combinatie van Data Analist en Data Steward.
  • Enkele rollen in je organisatie zijn al gedefinieerd, zoals een Data Analist en Site Admin.

Deze richtingsvorm richt zich zowel op de functionaliteit van de tool als de rol en verantwoordelijkheid die een gebruiker heeft in de organisatie.


Training per licentierol

De meest voorkomende manier hoe organisaties momenteel de analytische skills opbouwen is training per licentierol. We herkennen hier binnen Tableau de Tableau Creator, Tableau Explorer en Tableau Viewer. Hier horen bijvoorbeeld de bekende classroom trainingen bij zoals Desktop I, Dekstop II en combinatie hiervan (zie training).

Redenen om te kiezen voor training per licentierol:

  • Deze vorm van training is geschikt voor alle organisaties waarbij je iemand snel opgeleid wilt hebben.
  • Wanneer je veel overlap hebt tussen de verschillende rollen is het interessant te kiezen voor deze vorm van training.

Deze trainingsvorm richt zich met name op de functionaliteit van de tool en de gebruiker. Bijvoorbeeld, een dataconnectie voor Tableau Creator en hoe te navigeren voor een Tableau Viewer. Welke rol een persoon heeft in de organisatie, hoe je een data-driven organisatie opbouwt, heeft een kleinere rol in de trainingen.


Training per afdeling

Vergeet niet dat afdelingen onder elkaar ook veel van elkaar kunnen leren en ook andere behoeftes hebben. Je kunt in je organisatie ook bepaalde trainingen organiseren die per afdeling interessant zijn. Zo heeft een HR afdeling training nodig hoe zij op de juiste manier het verzuim in kaart kunnen maken en wil marketing graag de resultaten van de on- en offline kanalen inzichtelijk brengen.

Deze trainingsvorm zorgt ervoor dat er veel meer overleg plaats gaat vinden binnen de afdelingen en wordt het interessanter voor de ideeën en wensen van de data analisten en managers op elkaar af te stemmen.

Deze trainingsvorm is zeer goed te combineren met de training per licentierol omdat deze zich kan richten op functionaliteit als verantwoordelijkheid per rol.


Aan de slag met jouw trainingsplan?

Bepaal de focus van je trainingsplan en start met het stellen van een aantal vragen zoals beschreven in deze blog.

Wil je meer weten over trainingsplannen? Lees dan op onze website meer informatie of neem direct contact op.