Het is belangrijk om te weten hoe Tableau data aggregeert voordat aan de slag wordt gegaan met het visualiseren. Het maken van de keuzes kan ervoor zorgen dat data wel of niet op de juiste manier wordt getoond. Wat is het verschil tussen Record Level Calculation en een Aggregate Calculation? In dit artikel leg ik de verschillen uit. 

Ik zal dit doen aan de hand van een dataset bestaande uit Sales en Profit van vier klanten (A t/m D). In dit geval is het doel om de Profit Ratio te berekenen. 

Row Level Calculation

In onderstaande voorbeeld wordt Profit Ratio berekend door Profit te delen door Sales. 

Het resultaat van de calculatie Profit/Sales wordt getoond in visual 1. Bij het toepassen van de Row Calculatie wordt de data automatisch geaggregeerd. Wat Tableau in dit geval doet is eerst het gemiddelde berekenen voor elke rij en daarna de percentages van de kolom optelt.  

In dit geval: (50% + 75% + 40% + 31%) = 196%

Aggregate Calculation

De uitkomst in visual 1 is niet de gewenste uitkomst. Wat wij willen tonen is dat de Order of Operations wordt aangepast zodat eerst de Profit en Sales los van elkaar worden opgeteld in de kolommen. Dit kan aan de hand van de volgende formule. 

Na het berekenen van de totale Profit (700) en totale Sales (1.700) wordt deze door elkaar gedeeld. Dit resulteert in een gemiddelde van 41%. 

In plaats van het verder aggregeren van de data in het veld zal Tableau herkennen dat dit al een geaggregeerd veld is door AGG voor de calculatie te tonen. 

Samenvattend

Het grootste verschil tussen de Row Level Calculation en Aggregate Calculation is de Order of Detail. 

De Row Level Calculation Profit/Sales berekent Profit Ratio op het laagste niveau van granulariteit. In dit geval is dit op klantniveau.

Aggregate Calculation SUM(Profit)/SUM(Sales) somt de Profit en Sales op, ongeacht de granulariteit van de weergave om vervolgens het gemiddelde te berekenen. 

Heeft dit artikel je geholpen bij het maken van keuze tussen Row Level Calculations en Aggregate Calculations? Bekijk het voorbeeld op mijn Public Tableau Profile. Je kunt mij daar ook volgen.