Parameters maken een visualisatie meer interactief en kunnen worden gebruikt voor een breed scala van functies in Tableau. Je kunt dimensies die in een visualisatie getoond worden en meetwaarden die geaggregeerd worden in een visualisatie wijzigen. Dus waarom zou je parameters dan niet gebruiken in LoD calculaties?

In dit voorbeeld wil ik een histogram maken die de distributie toont van de quantity of items sold (het aantal items verkocht). Ik wil weten hoeveel klanten er in iedere quantity bin (hoeveelheid interval) vallen. Vervolgens wil ik een parameter gebruiken zodat ik kan switchen en uitvinden hoeveel producten er in ieder van de verdelingen vallen.

De parameter in dit voorbeeld is:

Product/Customer Parameter; 1 weergeven als Product, 2 weergeven als Customer

Parameter

Vervolgens moet ik een calculated field maken (genaamd [Product/Customer Dimension]) zodat ik kan wisselen tussen de twee dimensies:

CASE [Product/Customer Parameter]

WHEN 1 THEN [Product Name]

WHEN 2 THEN [Customer Name]

END

Nu moet ik een LoD calculatie maken om de quantity bins te maken. Een voordeel van het gebruik van LoD voor het maken van bins is dat je geen uniforme grootte van de intervallen nodig hebt.

Om mijn LoD (genaamd [LoD Quantity Bins]) te maken moet ik specificeren op basis van welke dimensie de calculatie wordt geaggregeerd. Dit is waar ik het calculated field gebruik die ik zojuist heb aangemaakt, zodat ik kan switchen tussen de twee dimensies:

{fixed [Product/Customer Dimension]:

Vervolgens moet ik de verschillende intervallen definiëren. Belangrijk hierbij is dat het calculatie onderdeel van de LoD een aggregatie dient te zijn. Daarvoor moet de [Quantity] meetwaarde waarop de intervallen worden gemaakt geaggregeerd worden:

(if sum([Quantity]) >=0 and sum([Quantity]) <=9 then “0-9”

elseif sum([Quantity]) >=10 and sum([Quantity]) <=24 then “10-24”

elseif sum([Quantity]) >=25 and sum([Quantity]) <=49 then “25-49”

elseif sum([Quantity]) >=50 and sum([Quantity]) <=99 then “50-99”

elseif sum([Quantity]) >=100 and sum([Quantity]) <=149 then “100-149”

elseif sum([Quantity]) >=150  then “150+”

END)}

Wat je zal opvallen is dat de gemaakte calculatie een dimensie betreft. Dit zorgt ervoor dat je de calculatie categorisch kunt gebruiken. Als je [LoD Quantity Bins] dimensie op de column shelf sleept, houdt dan de rechter muisknop ingedrukt. Je zou nu iets vergelijkbaar als onder moeten zien:

Product Bins

Als je de parameter toevoegt aan de sheet door de parameter aan te klikken en te kiezen voor show parameter control, dan kun je een keuze maken om de ‘Customer’  te selecteren en dat zal resulteren in onderstaande:

 

Customer Bins

Hiermee heb je een geparametriseerd LoD histogram. Bekijk ook het workbook op Tableau Public om te zien hoe je dit concept verder kan doorvoeren om nieuwe interessante manieren te vinden om je data te visualiseren: Parameter in a LoD


Originele blog van Phillip Lowe, TIL UK, geplaatst op 19 april 2016.
If you prefer to read original blog in English, click here