Van dashboard naar rapportage: Dynamische Comments in Tableau

In veel gevallen wanneer we een Tableau dashboard ontwikkelen, doen we dit met tenminste een van de twee doelstellingen in gedachten:

  • Prestaties meten: Het volgen van verkopen, service, winst, etc. om er zeker van te zijn dat deze op de juiste koers zitten of de gestelde doelen halen. En wanneer die niet het geval is, weten wat er misgaat en daar zo snel mogelijk op acteren.
  • Inzichten ontdekken: Meerdere filters, actions en parameters die de gebruikers in staat stellen interactief met het dashboard te werken om zelf inzichten ontdekken.

Maar er is een mogelijk derde doelstelling die niet zo vaak wordt genoemd als de anderen in de Tableau community: meenemen/begeleiden van de gebruikers door onze bevindingen en de conclusies of aanbevelingen die we als Data Analisten hebben gemaakt. Voor het ondersteunen van deze derde doelstelling heeft Tableau natuurlijk een poos terug al Story Point beschikbaar gemaakt. Een handige manier om van losstaande dashboards naar een data-gedreven verhaallijn te komen, wanneer we daar behoefte aan hebben. Het enige nadeel van Story Point is dat mensen ze vaak gebruiken op een van de volgende manieren:

  • Geen actions, filters of parameters. De data is “statisch” en begeleiden het publiek met slechts enkele visualisaties per dashboard / story point en text boxen en annotaties met onze bevindingen.
  • Wel actions, filters of parameters en instructies om de gebruikers te vertellen hoe deze te gebruiken, waarbij annotaties en commentaren verloren gaan omdat deze niet dynamisch zijn en we gebruikers niet willen verwarren met commentaar wat niet overeenkomt met de data die wordt gevisualiseerd.

In deze blog zal ik laten zien hoe we beiden manieren kunnen combineren, door gebruik te maken van Tableau’s mogelijkheden om dynamisch de data die willen visualiseren te selecteren met de meer begeleidende en analytische benadering van ‘traditionele’ rapportages, zodat we verschillende commentaren en annotaties kunnen tonen afhankelijk van de selecties die we maken. Om dit voor elkaar te krijgen zal ik wat data gebruiken van de European Social Survey, meer concreet, om te antwoorden per land en geslacht op vraag D25 van de enquete te analyseren:

Thinking about the world today, would you say that some cultures are much better than others or that all cultures are equal?
(Als je denkt aan de wereld van vandaag, vind je dan dat sommige culturen veel beter zijn dan andere, of zijn alle culturen gelijkwaardig?)

Als we, na het prepareren van de data met behulp van Alteryx, kijken naar het percentage per land dan is dit wat we zien:

Dynamic comments 01

Noorwegen, Denemarken en Tjechië hebben hogere percentages van mensen die vinden dat sommige culturen veel beter zijn dan andere. Concreet, meer dan 55% in deze drie landen, terwijl bij Oostenrijk en zeker Frankrijk deze percentages rond de 30% liggen. In deze landen vinden de meeste mensen dat alle culturen gelijkwaardig zijn.

Als we Geslacht (gender) toevoegen als filter, wordt het mogelijk om dezelfde data te tonen uitgesplitst voor mannen en vrouwen, maar de gebruikers zullen zelf moeten zoeken voor hun conclusies en missen wellicht sommige inzichten die we graag zouden onderstrepen. We zouden ook een text box met de algemene conclusie en geslacht commentaar kunnen toevoegen, zelfs als de gebruiker de data niet per geslacht zou visualiseren. Maar door het mixen van geslacht commentaar met de algemene conclusie kan de boodschap minder krachtig overkomen of zelfs een beetje teveel info tegelijk voor de gebruiker worden. Hoe zouden we nu verschillende commentaren gebaseerd op de geslacht selectie kunnen tonen?

Om dit voor elkaar te krijgen ga ik gebruik maken van deze tip van Andy Kriebel over multi-level filters met gebruik van parameter en een calculated field maken met de verschillende inzichten die we willen uitlichten. De reden waarom ik gebruik maak van Andy’s tip en een parameter in plaats van een regulier filter is om het correct te laten functioneren wanneer de gebruiker de optie ‘All’ (alle waarden, zowel mannen als vrouwen dus in dit geval) selecteert. Dit zijn de stappen om te volgen:

1. Maak de parameter met onze 3 opties: All, Men en Women, en toon de parameter control.

Dynamic comments 05

2. Maak een calculated field die de view filtert op basis van de parameter selectie. Sleep het calculated field in Filters en selecteer only True. In ons geval, feitelijk als de parameter gelijk is aan een waarde van onze Gender (geslacht) dimensie, zal het de data filter o.b.v. het geslacht. Als we All selecteren, dan zal het alle data tonen zonder iets te filteren (zie afbeelding).

Dynamic comments 02

3. Nu moeten we de verschillende commentaren voor elke optie van de parameter maken. We maken daarom een calculated field ‘D25 comments’ als volgt:

Dynamic comments 03

 

4. In een apart sheet hoeven we alleen het mark type te wijzigen naar text en het nieuwe calculated field in de text shelf in de marks card te slepen. Nu moeten we alleen nog beide sheets in een dashboard plaatsen en zorgen dat we de parameter ook toevoegen. We kunnen ook de comments sheet bewerken om de informatie zodanig te benadrukken dat de aandacht van gebruikers er naar toe getrokken wordt. Zie hieronder het resultaat:

[tableau url=”https://public.tableau.com/views/Start_1/Dynamiccomments?:embed=y&:display_count=yes&:showTabs=y” width=”650px” height=”800px”][/tableau]

Nu laten we de gebruiker niet alleen interactie hebben met de data die hij of zij wil visualiseren, maar we zorgen er tegelijk ook nog eens voor dat hij of zij de conclusies van de analisten heel duidelijk in beeld krijgt.


Originele blog van Pablo Sáenz de Tejada, TIL UK, geplaatst op 13 April 2016
Prefer the original blog in English? click here