Tableau Server is een geweldige manier om dashboards binnen een organisatie te delen. Naast de webinterface, welke bij de meeste gebruikers wel bekend is, zijn er ook mogelijkheden om geautomatiseerd taken te laten uitvoeren. Er zijn verschillende manieren om dit te doen, bijvoorbeeld via de REST API over http(s) of via de command line utility Tabcmd. In dit artikel ga ik iets dieper in op de mogelijkheden welke Tabcmd biedt om automatisch een PDF te genereren van een dashboard.

cmd tabcmd login

Tabcmd wordt standaard op de server geïnstalleerd bij de installatie van Tableau Server. Het is echter ook mogelijk om Tabcmd op een andere computer te installeren. Lees hier hoe je Tabcmd op een ander systeem kunt installeren. Er zijn daarbij een aantal punten waar je op moet letten.

  1. De machine waarop je Tabcmd installeert moet via het netwerk toegang hebben tot de Tableau Server.
  2. De versie van Tabcmd op je lokale machine moet gelijk zijn aan die van de Tableau Server.
  3. Bij het uitvoeren van Tabcmd en het opslaan van gegenereerde pdf bestanden moet Tabcmd uitgevoerd worden met administrator rechten.
  4. Tabcmd moet aangeroepen worden door gebruik te maken van het volledige pad, of het installatie pad moet toegevoegd worden aan de PATH variabele in Windows.

Stap 1 Start de Windows Opdrachtprompt

Geef in de windows zoekbalk de term “Opdrachtprompt” in, klik daarna met de rechtermuisknop op “Opdrachtprompt” en selecteer “Als administrator uitvoeren”

Stap 2 Verbinding maken met de Tableau Server

Om verbinding te maken met de Tableau Server voeren we het volgende commando uit in de Windows Command Line Utility.
tabcmd login -s http://tabserver.myco.com -u admin -p p@ssw0rd!
Dit commando bestaat uit de volgende onderdelen:

tabcmd login Roept tabcmd aan met de opdracht om in te loggen
-s http://tabserver.myco.com Het adres van de Tableau server
-u admin De gebruikersnaam van het account waaronder de opdrachten uitgevoerd moeten worden
-p p@ssw0rd! Het wachtwoord van het account waaronder de opdrachten uitgevoerd moeten worden

Stap 3 PDF genereren van workbook

Er zijn twee manieren waarop een pdf gegenereerd kan worden via Tabcmd. Dit kan via export of via get, waarbij het via export mogelijk is om meer controle uit te oefenen op het eindresultaat. Zo kunnen onder andere de afmetingen en oriëntatie van de pdf aangepast worden, kan er gekozen worden het hele workbook, of enkel een worksheet te exporteren.

cmd tabcmd export

 

tabcmd export Roept tabcmd aan met de opdracht om te exporteren
-t Sales De site op de Tableau server waarin ons workbook zich bevindt.
Kan weggelaten worden indien de Tableau server geen sites gebruikt.
"Sales/Sales_Analysis" Het adres van de workbook op de server.
Gebruik hiervoor het adres uit de url, zonder de site en zonder ?:iid=1.
--fullpdf Het gehele workbook als PDF bestand exporteren.
Let op! De verschillende sheets moeten als tabs getoond worden in het workbook om dit te laten werken. Andere opties zijn –csv –pdf –png
--pagesize a4 Het formaat van de geëxporteerde pdf.
Keuze uit unspecified, letter, legal, note folio, tabloid, ledger, statement, executive, a3, a4, a5, b4, b5, quarto
--pagelayout portrait De oriëntatie van de pdf.
Keuze uit portrait of landscape
-f "C:Tableau_WorkbooksWeekly-Reports.pdf" De locatie waar de geëxporteerde pdf moet worden opgeslagen.
Let op! De map waar je het bestand opslaat moet bestaan.

Eventueel kan het inloggen en uitvoeren van de export in een regel gecombineerd worden door de -s, -u en -p waarden ook in deze laatste regel op te nemen.

Hoe nu verder?

De mogelijkheden zijn eindeloos. Door gebruik te maken van de tabcmd command line utility zijn er ongelooflijk veel verschillende scenarios mogelijk. Zo zou je door gebruik te maken van Windows Scheduler automatisch iedere dag de laatst nieuwe rapportage beschikbaar kunnen maken op een netwerkschijf, je zou dagelijks een e-mailrapportage kunnen uitsturen of met een iets uitgebreider script zou je bij het bereiken van een bepaalde waarde in de database een email kunnen versturen met daarin een Tableau rapportage.

Welke mogelijkheden zie jij in het gebruik van de Tabcmd utility? Laat het ons weten via een reactie hieronder.

Heb je hulp nodig met het implementeren van Tableau Server en/of Tabcmd, neem dan zeker contact met ons op.