Soms is het handig om tijdseenheden onder elkaar te zien. Zoals verschillende weken vergelijken in één overzicht met de verkoopcijfers per locatie. In Tableau kan men filteren op de betreffende weken, maar dan ziet u de weken niet tegelijk. Of het moet op de volgende manier:

Wat is hier het nadeel? Er zijn drie filters nodig en het kost de gebruiker veel klikwerk om maar drie weken te selecteren in een dashboard.

De onderstaande afbeelding is het eindresultaat als voorbeeld:

Verschillende weken vergelijken in één overzicht

Voor dit voorbeeld is gebruik gemaakt van de dataset van Superstore, de maximale datum hierin is 31 december 2021. Verder wordt gebruik gemaakt van [C_Date Label (ISO)] , voor een uitleg van dit veld, klik hier. In de onderstaande afbeelding ziet u het start-scherm of -worksheet:

Stap 1 : Tijdseenheden met informatie onder elkaar

Op columns staan [C_Date Label (ISO)] en [Sales], op rows [State], om het overzicht te houden is er gefilterd op [Region]=East en [State]= ‘Massachusetts‘, ‘New Jersey‘, ‘New York‘, ‘Ohio‘ en ‘Pennsylvania‘. Dit omdat er in deze staten voldoende data aanwezig is.

(De reden dat ik voor de [C_Date Label (ISO)]-waarde voor tijd kies is dat het vrij veel flexibiliteit geeft, het nadeel is wel dat het wat invul- en denkwerk vraagt bij het opbouwen van het workbook.)

Stap 1 -P_Start Date

Allereerst moet er een ijkpunt zijn. Als u weken terug wilt kijken moet er terug gekeken worden vanaf een bepaalde datum. Met een parameter is dit te bewerkstelligen. In de onderstaande afbeelding ziet u hoe de instellingen moeten zijn:

De parameter kan in het worksheet of later in het dashboard gebracht worden. De volgende stap is het toevoegen van een ‘teller’ in de vorm van een calculated field waarin de zojuist aangemaakte parameter ingezet kan worden.

Stap 2 – C_Date Label (ISO) Date Units

Vervolgens is het zaak om te tellen hoe ver een moment in het verleden ligt. Iets concreter, stel dat de starttijd 31 december 2021 is en u wilt de drie daaraan voorafgaande volledige weken met elkaar vergelijken. Dan zijn dat dus de weken 51, 50 en 49 volgens de ISO-telling. (Dit, omdat 31 december 2021 op een vrijdag viel, dus net geen volledige week). Het verschil tussen die weken vormt de basis voor een (nog te bouwen) filter. Week 52 is dan ‘0’, dat betekent: geen verschil, week 51 is dan één week verschil en zo voort.

De calculatie die hierbij hoort is als volgt:

Een korte toelichting op DATEDIFF(date_part, start_date, end_date), in het geval van week wordt dus [P_Start Date][Order Date] berekend, oftewel, week 53-week 52 = 1.

Deze calculatie brengt ons bij de volgende stap:

Stap 3 – C_Check Period

De volgende calculatie zal ingezet worden als een Boolean-filter (True/False). Zo zorgt u er voor dat de juiste week in beeld komt.

Toelichting

De meeste verschillen spreken voor zich, maar bij ‘Quarter in parts’ gaat het om het eerste pseudo-maand-blok van 4 weken (zie dit blog voor meer uitleg). Breng dit veld in onder Filters en zet het op ‘True’.

Verschillende weken vergelijken in één overzicht

In het volgende blog over verschillende weken vergelijken in één overzicht, dat hier te vinden is ,zal aan de delen -1 en -2 weken gewerkt worden.

Bronnen

Afbeelding afkomstig van de website van The British Library, sectie ‘Psalter with the Hours of the Virgin Mary – July’.