Dit is het tweede blog over het maken van een verborgen hiërarchie zonder plus/min-knop, het eerste blog is hier te vinden.

Dit blog lijkt op ‘Verborgen hierarchie (1)’ . Om meer dan één (of eigenlijk twee) dimensions op rows te krijgen. Ik kunnen de stappen uit het vorige blog herhaald worden. In het onderstaande blog wordt dit toegelicht.

Maak eerst een parameter (P_Select Dimension 2)

Maak vervolgens een nieuw calculated field aan:

De bedoeling is dat bij het doorklikken de balk ‘C_Sub-Category’  en ‘C_Productname’ niet alle waarden laten zien of dat waarden onzichtbaar blijven omdat niet aan eisen voldaan wordt. 

Vervolgens moet er een Action aangemaakt worden via de knop Worksheet in de taakbalk bovenin (zie vorig deel). Voeg de onderstaande actie toe (Add Parameter Action)

(In field moet de naam van het bronveld/veld waarnaar verwezen wordt ingevuld worden. In dit geval het calculated field uit deel 1: C_Sub-Category).

Sleep nu C_Productname naar Rows en je hebt een doorklikmodel zoals hieronder. In een dashboard ziet het er hetzelfde uit en ontbreken de knoppen met een ‘+’  of ‘-’ die midden in de kolomnaam verschijnen.

Je/U hebt nu een verborgen hiërarchie kunnen maken zonder plus/min-knop met twee lagen/dimensions.