Vandaag heeft Tableau consultant Maryse Monen ons meer verteld over VIZ Animaties in Tableau – één van de nieuwe features in Tableau 2020.1. Aangezien we allemaal remote aan het werk zijn heeft de sessie online plaatsgevonden. 

Maryse geeft ons een demo.  (bron data set MoM: https://ourworldindata.org/)

Kun je ons uitleggen wat VIZ animaties zijn?

Een VIZ Animation is de transitie van het aanpassen van een weergave waarbij je de verandering visueel kan volgen.

Normaal bij het wijzigen van een visualisatie, bijvoorbeeld door een filter aan te passen, wordt direct het gewijzigde beeld getoond. Voor en na zijn lastig met elkaar te vergelijken, je moet als ware het vorige plaatje in je hoofd opgeslagen hebben, of vaak “heen en weer” klikken.

Bij VIZ animatie kun je deze overgang geleidelijk laten gaan, zodat de verandering zichtbaar wordt en de aandacht hiernaar toe gaat. Dit kan snel, of langzaam, afhankelijk van het beoogde doel.

Wat het verschil is tussen sequential en simultaneous type? 

Bij het wijzigen van een visualisatie vinden verschillende stappen plaats, het verwijderen van de niet meer getoonde data, het verplaatsen en vervolgens het sorteren van de originele data en tot slot het toevoegen van de nieuwe data.

Bij simultaneous vindt de verandering simultaan plaats, de veranderingen vinden gelijktijdig plaats. Dit is sneller en geschikter voor meer simpele visualisaties. Bij sequential worden de wijzigingen stap voor stap getoond, vooral bij complexe veranderingen is zo goed te begrijpen wat er gebeurt.

Wat zijn de voor- en nadelen van VIZ animations? 

Deze vraag hebben we tijdens de sessie beantwoord aan de hand van een stelling “in elk business dashboard die wordt gemaakt moet je gebruik maken van VIZ animaties”. De deelnemers zijn vervolgens opgedeeld in twee groepen en argumenten met de groep besproken: voor- en tegen de stelling. 

Samengevat: de VIZ animaties zien er visueel erg goed uit en daarnaast ligt de focus op wat er veranderd in het dashboard. Daarentegen kan een VIZ animatie voor verwarring zijn en niet nodig voor snelle inzichten of analyse maar meer wenselijk voor het vertellen van een verhaal. Daarnaast valt ‘beweging’ onder pre attentive attributes, het legt focus op hetgeen dat beweegt. Houd dus goed in je achterhoofd waar de focus op moet liggen. Daarnaast kan het soms misleidend zijn als de schaal van de as meebeweegt. 

Op de Server kan de Server Admin alle VIZ animaties uitzetten maar een gebruiker kan dit ook individueel doen. Niet elke gebruiker zal de animaties dus zien. Dus zorg ook dat je dashboard een goed verhaal verteld zonder deze animaties. 

Hoe werken VIZ Animaties in Tableau? 

De VIZ animaties zijn te vinden door in het Workbook bovenin de toolbar naar format te gaan en te kiezen voor animations. Links in het scherm op de plek waar normaal de data pane ziet. Hier kun je de snelheid en het type transitie kiezen. Dit kan worden ingesteld voor alle sheets in het workbook, maar ook individueel per sheet.

Op Tableau Public heeft Maryse een mooi voorbeeld geplaatst hoe VIZ animaties in combinatie met een play button werken. 

Bron dataset: MoM

Heb je vragen over VIZ Animaties of wil je meer weten welke nieuwe features nieuw zijn in Tableau 2020.1? Neem dan contact met ons op via info@theinformationlab.nl