Een post van Luke Stoughton in de serie Good to Great van Chris Love…

Free Text Search of Vrije Tekst Zoeken. Dit is een bijzonder bruikbare functionaliteit welke door Luke is geïmplementeerd bij een klant. Heeft u ooit de behoefte gehad om te kunnen zoeken op een waarde in een veld in de onderliggende data die niet wordt getoond in de viz zelf, of – liever dan gebruik te maken van een quick filter invoervak van een dimensie – uw ingevoerde tekst als filter voor een dashboard gebruiken? Als dat het geval is, bekijk dan de onderstaande video!

De theorie hier achter is eigenlijk bijzonder eenvoudig – maak een text input Parameter en link deze aan een calculated field door onderstaande formule te gebruiken. De LOWER functie voorkomt dat u rekening hoeft te houden met hoofdletter / kleine letters en de limitaties die u anders zou ondervinden van Tableau’s gebruikelijke case sensitivity.

CONTAINS(LOWER([Dimension 1]), LOWER([Parameter Name]))

OR

CONTAINS(LOWER([Dimension 2]), LOWER([Parameter Name]))

OR

CONTAINS(LOWER([Dimension 3]), LOWER([Parameter Name]))

OR

CONTAINS(LOWER([Dimension 4]), LOWER([Parameter Name]))

U kunt gebruik maken van zo veel velden van de onderliggende datasource als u wilt in de calculatie, of deze nu wel of niet worden getoond in de viz.

Veel plezier!
NB: video is Engelstalig


Deze blog werd origineel gepost op The Information Lab UK door Luke Stoughton op 19 nov 2015.
If you like to read the original post in English, click here.